Pt - timer

Hund hver dag tilbyr en til en undervisning for deg og din hund.

Vi hjelper deg med kontakt og sammarbeidet deg og hunden.

Vi hjelper deg med lek og leksutvikling

Vi hjelper deg med detaljtrening 

Vi hjelper deg med hverdagslige utfordringer og problemer